OCHRANA OBJEKTOV PROTI VTÁCTVU

Zabezpečíme kompletné vyčistenie a dezinfekciu priestoru, kde je problém s dosadaním a hniezdením vtáctva. V rámci ochrany Vášho zdravia a majetku ponúkame inštaláciu ochranných sietí proti vtáctvu, alebo montáž hrotového systému proti dosadaniu vtáctva.

OCHRANNÉ SIETE

Pracujeme so sieťami, ktoré sú odolné voči UV žiareniu a voči poveternostným podmienkam. Siete najčastejšie montujeme na balkóny a rôzne výklenky. Siete ochránia Váš objekt od všetkých druhov vtáctva, od najmenších vrabcov až po väčšie druhy vtáctva ako sú holuby alebo dravce.

HROTOVÝ SYSTÉM

Hroty zabraňujú dosadaniu, nocovaniu a zakladaniu hniezd rôznym druhom vtáctva, predovšetkým však premnoženému Holubovi divému. Materiál je vyrobený z nerezovej ocele a je vhodný na okenné parapety, rímsy, do žľabov, na strechy, prípadne na miesta kde sa snažia zahniezdiť lastovičky.