DDD SLUŽBY

DERATIZÁCIA

je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov ako sú potkany alebo myši. Jedná sa
o komplex opatrení zameraných
na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, na zníženie ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám.

Vykonávame:

 • jarnú a jesennú ochrannú deratizáciu kladením nástrah
  a návnad za účelom eliminácie hlodavcov
  v budovách a na pozemkoch
  (povinná pre právnické subjekty podľa zákona)
 • deratizáciu a monitoring hlodavcov v prevádzkach kde sa skladujú, vyrábajú alebo sa manipuluje s potravinami podľa hygienických noriem EÚ HACCP
 • ohniskovú alebo represívnu deratizáciu v prípade výskytu hlodavcov v bytoch,
  v budovách, v rodinných domoch alebo na pozemkoch...

PRI DERATIZÁCII POUŽÍVAME CERTIFIKOVANÉ PRÍPRAVKY
NA PROFESIONÁLNE HUBENIE

DEZINFEKCIA

je činnosť alebo proces, ktorého cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiadúcich mikroorganizmov. Používajú sa pri tom fyzikálne
i chemické prostriedky. Dezinfekčné prípravky hrubým zásahom ničia živú hmotu na predmetoch.

Dezinfekciu vykonávame:

 • v pivniciach a suterénoch
  po zatopení
 • vo verejných dopravných prostriedkoch
 • vo verejných zariadeniach
  v poľnohospodárskych objektoch živočíšnej výroby
 • v potravinárskych
  a stravovacích prevádzkach zdravotníckych zariadeniach

Disponujeme aj GENERÁTOROM OZÓNU POWER 100

Dezinfekcia ozónom predstavuje veľmi efektívnu a ekologickú alternatívu dezinfekcie, oproti dezinfekcii chlórovými prípravkami. Nevznikajú po ňom žiadne jedovaté chemické látky. Po vykonaní svojho poslania sa rozkladá na kyslík a to v priebehu cca 30 min. Čistenie ozónom veľmi účinne likviduje baktérie, vírusy, plesne, rôzne mikroorganizmy a roztoče. Efektívne odstraňuje pôvodcov zápachov.

DEZINSEKCIA

je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými
a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivého, epidemiologicky závadného
a obťažujúceho hmyzu.

Dezinsekciu vykonávame:

 • v priemyselných
  a obchodných priestoroch
 • v školách a internátoch
 • v hoteloch a v ubytovniach
 • v bytoch a domoch
 • v skladoch jedla a krmív
 • v reštauráciách a jedálňach

Najčastejšie vyskytujúci hmyz proti ktorému používame profesionálne prípravky schválené EÚ je

 • Ploštica posteľná
 • Šváb obyčajný
 • Rus domový
 • Mravec faraónsky
 • Osa obyčajná
 • Sršeň Obyčajný